رئیس کنفرانس:

پروفسور اکبر عالم تبریز
دبیر علمی مدیریت:

پروفسور محمدرضا حمیدی زاده
دبیر علمی حسابداری:

پروفسور رضوان حجازی

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ویرایش متنی و فنی مقاله-های علمی
ویرایش متنی و فنی مقاله-های علمی با کیفیت مجله-های معتبر دنیا (همه زیرشاخه-های رشته-های علوم پایه، همه زیرشاخه-های رشته-های مهندسی)


more2017-07-06Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

ترجمه تخصصی مقالات
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به رایزنی های انجام شده بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و برخی از مترجمین خبره امکاناتی فراهم گردیده که کلیه محققین......


more2017-06-25Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

مزایای شرکت در کنفرانس
به اطلاع شرکت کنندگان کنفرانس می رساند مزایای شرکت در کنفرانس به شرح زیر اعلام شد:


more2017-06-20Voting is8 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
8

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر