سخنرانان کلیدی

پروفسور علیرضا علی احمدی

استاد تمام دانشگاه علم و صنعت

پروفسور علي اكبر عرب مازار

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور محمد تقی وزیری

Professor Emeritus of California State University

پروفسور اکبر مانوسی

Professor Carleton University, Sprott School of Business Ottawa, Canada

کمیته علمی کنفرانس

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

دکتر محسن نظری

دکتر سعید اردکانی

دکتر فتح الله تاری

دکتر سعید میرزامحمدی

دکتر اسدالله کردنائیج

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش