سخنرانان کلیدی

…………

…………

…………

کمیته علمی کنفرانس

دکتر احمد روستا

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهروز دری نوکورانی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهمن حاجی پور

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد رضا تقوا

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر عزت ا… اصغری زاده

دانشگاه تهران

راهنمای تصویری کنفرانس

راهنمای تصویری
دانلود گواهی پذیرش

راهنمای تصویری
پرداخت آنلاین

راهنمای تصویری
استعلام کنفرانس از ISC

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش

حامیان علمی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس